Domov pro seniory Pilníkov

+420 499 829 111

Poslání domova pro seniory

Posláním Domova pro seniory Pilníkov je poskytovat každodenní individuální pomoc a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kvůli které již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, ani za podpory rodiny či jiných veřejně dostupných služeb. Naší snahou je vytvořit domov, který umožní uživatelům prožít důstojné stáří. Podporujeme uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti. V co nejvyšší míře se je snažíme zapojit do běžného života společnosti. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav, snažíme se jim zajistit důstojné prostředí a zacházení.

Cílová skupina
Sociální služba domov pro seniory je určena pro osoby:
 • a) starší 60 let,
 • b) především z Královéhradeckého kraje, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj,
 • c) které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci rodiny či jiných veřejně dostupných služeb,
 • d) které potřebují každodenní nepřetržitou individuální podporu, pomoc a péči, bez níž by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život,
 • e) které o poskytované služby mají zájem a s poskytovanými službami svobodně souhlasí.
Službu nelze poskytnout:
 • osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobě, která není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osobě, jejíž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Osobám, které nespadají do cílové skupiny, pro které je sociální služba určena poskytujeme sociální služby pokud:

 • osoba byla přijata před účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • osoba byla přijata před případnou úpravou cílové skupiny v průběhu poskytování sociální služby,
 • osoba, u níž došlo k náhlé změně stavu a potřebuje odpovídající péči, kterou je poskytovatel schopen po dohodě s osobou nebo zákonným zástupcem alespoň částečně zajistit.
 • V uvedených případech je po dohodě s osobou nebo zákonným zástupcem osoby domluveno přemístění do vhodnějšího zařízení sociálních služeb. V tomto případě je nezbytné zohlednit přání osoby a čekací lhůty pro umístění do jiného zařízení sociálních služeb.

Aktuality

08. srpna, 2023

Internetový průvodce aktivním stářím

Firma Jenpix GmbH společně s firmou C&A připravili internetového průvodce aktivním stářím.

Tento průvodce je ke stažení v následujícím odkazu:

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/mozkovy-jogging-pro-seniory

Markéta Gábrišová