Domov pro seniory Pilníkov

+420 499 829 111

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Pilníkov

Prvním krokem k přijetí je vyplnění a podání „Žádosti o poskytování sociální služby“. Žádost lze vyzvednou v Domově pro seniory, stáhnout z www.dpspilnikov.cz nebo případně zájemcům zaslat poštou. Po doručení vyplněné žádosti do Domova pro seniory Pilníkov spolu s vyjádřením o zdravotním stavu od praktického lékaře bude zájemce kontaktovat sociální pracovnice a domluví schůzku, nejlépe u zájemce doma, případně jinde. Schůzka má za cíl seznámit žadatele s podmínkami žádané služby (okruh osob, nabídka poskytovaných činností, platba za službu, podmínky přijetí atd.) a zjistit o zájemci, co nejvíce informací pro případné plánování služby. Zájemci je nabídnuta také prohlídka zařízení. Pokud zájemce splňuje podmínky okruhu osob, kterým je sociální služba určena, zařadí se žádost do pořadníku čekatelů (protože míváme zpravidla naplněnou kapacitu).

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory ke stažení