Domov pro seniory Pilníkov

+420 499 829 111

Oznámení pobytu klienta mimo zařízení a odhlašování stravy

 • Za předem oznámený pobyt mimo zařízení se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické.
 • Odjezd klienta musí být nahlášen 48 hodin předem, aby vznikl nárok na vratku. Výjimkou je hospitalizace, která se vždy považuje za předem oznámený pobyt mimo zařízení.
 • Oznámení pobytu klienta mimo zařízení přebírá vedoucí ošetřovatelského úseku nebo všeobecná sestra ve směně.
 • Nebude-li klient předem odhlášen ze stravy, nenáleží mu vratka za dny pobytu mimo zařízení (výjimkou je hospitalizace).
 • Vrátí-li se klient dříve do zařízení, popř. odjíždí-li později než bylo nahlášeno, musí si stravu zajistit sám.
 • V případě celodenní nepřítomnosti obdrží klient, nejpozději do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce za, který má být úhrada vrácena, vratku ve výši:
  • 20 % úhrady z ubytování,
  • 100 % z hodnoty potravin a 50 % režijních nákladů na přípravu stravy,
  • poměrnou část příspěvku na péči (vratka z příspěvku na péči se nevyplácí v případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení a pobytu klientů mimo zařízení s doprovodem zaměstnanců).
 • Vratky jsou vypláceny pouze za celé dny pobytu mimo zařízení.
 • Neodebraná strava při změně počtu klientů (hospitalizace, včas neodhlášená strava – nenáleží vratka) je vydávána jako přídavky klientům.